Guest Post: Pocit ocenění ve firemní kultuře (Margaret Starka)

Margaret Starka (Guest Post)
December 22, 2023
5 min

“Ľudia nie sú...” nie je pravdou.

V súvislosti s tým, ako sa mení demografická štruktúra pracovného trhu v dnešnej dobe, je tu jeden problém, o ktorom by sme mali hovoriť. Na trhu práce nie je až tak veľkým problémom aktívny počet ľudí. No ich veková skladba sa mení. Dnes tvoria približne dve tretiny pracovnej sily miléniáli. Keď počujem, že "ľudia nie sú," nie je to až tak pravda. Ale keď niekto povie, že "mladí ľudia nie sú," súhlasím, pretože ich je aktuálne na trhu práce menej. Vnímam, že pre firmy je často najvyššou prioritou hľadanie nových zamestnancov, v porovnaní s primárnym zaoberaním sa tým, aby ľuďom nedávali dôvod na odchod. A tak sa viac snažia, aby si ľudia vybrali práve ich za svojho budúceho zamestnávateľa skôr, ako by prioritizovali správnosť prístupu k ich vlastným zamestnancov. Vnímanie demografického vývoja je kľúčové. Pre firmy a organizácie by malo byť následne prioritou udržiavať svojich súčasných zamestnancov spokojných. Spokojnosť úzko súvisí aj s pocitom uznania.

Pocit uznania zažívame v práci málo. Firmy a organizácie sa snažia nájsť spôsoby, ako prilákať a udržať najlepších zamestnancov a zároveň zvýšiť angažovanosť v tímoch. Robia to napríklad tým, že ponúkajú rôzne výhody, flexibilné pracovné podmienky, vzdelávajú interne manažérov/manažérky, či budujú atraktívnejšie pracovisko v porovnaní s konkurenciou. Popri tom niekedy zabudnú na jednu veľmi jednoduchú vec. Pravidelnú pochvalu, poďakovanie a uznanie smerom k zamestnancom.

Podľa toho, čo zistili prieskumníci v spoločnosti Gallup, len jeden z troch ľudí v práci vníma, že zažíva pochvalu alebo uznanie za dobre odvedenú prácu za posledných sedem dní. Niektorí zamestnanci cítia, že ich dobrá práca je zabudnutá. Pritom práve u tých, ktorí necítia uznanie, je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že do roka zamestnanie opustia.

Túžime byť videní. Pocit uznania na pracovisku dodáva ľuďom viac chuti pomôcť firme, či organizácii uspieť. Popri oceneniu majú ľudia možnosť cítiť, že dosiahli niečo dôležité a majú pocit, že ich práca má zmysel, je videnou. Pocit uznania nielen zlepšuje pracovnú morálku, ale zistilo sa, že zvyšuje aj výkonnosť a angažovanosť voči firme, čo vedie k stabilizovaniu fluktuácie. Uznanie, ktoré je videné druhými, pochvala, ktorá je adresná a ostatní ju tiež vnímajú, ukazuje, že ľudia sú vo firme videní a dôležití. Pocit uznania nie je len o osobnej radosti, ale aj príležitosťou ukázať, aká je firemná kultúra pre všetkých dôležitá. Autentickosť je v spôsobe uznania dôležitou. Gallup zistil, že najsilnejší pocit uznania je ten, ktorý je autentický, osobitý, pravdivý a konkrétny, ideálne individuálne adresne prispôsobený.

Zapamätanie umocňuje napríklad moment prekvapenia. Ocenenie, ktoré by malo stáť vedľa férového finančného docenenia, nemusí byť finančne náročné. Môže ísť o maličkosť. Osobný odkaz alebo poďakovanie. Kľúčový pocit uznania s peniazmi nesúvisí. V nedávnom prieskume od Gallup sa pozreli na to, koho zamestnanci označujú za človeka, ktorého majú spojeného s najnezabudnuteľnejším prejavom uznania. Výsledky poukázali na tieto role: šéf (28%), vrcholový vedúci alebo riaditeľ (24%), nadriadený nadriadeného / nadriadenej (12%), zákazník (10%) a kolega (9%). 17% z tázaných uviedlo "iné" ako zdroj svojej najnezabudnuteľnejšej spomienky pocitu uznania. Čo ma na týchto zisteniach prekvapilo? Skoro štvrtina tázaných uviedla, že najnezabudnuteľnejší pocit uznania majú spojený s vrcholovým lídrom, či CEO. Zamestnanci si zároveň tento okamih pamätajú najdlhšie zo všetkých. Dotazník skúmal aj spôsoby, ktorými im najcennejšie uznanie bolo prejavené. Peniaze nie sú ani jeden z nich:

  • Verejné ocenenie v podobe odmeny, alebo pochvaly,
  • súkromná pochvala od šéfa, kolegu alebo zákazníka,
  • dosiahnutie vysokých výsledkov v interných hodnoteniach,
  • zvýšenie zodpovednosti a dôvery v rámci náplni práce,
  • osobný darček od nadriadeného,
  • možnosť zdielanej osobnej radosti, alebo hrdosti na svoju prácu
  • darček osobne adresný.

Zdravá firemná kultúra je pre mňa tou, kde každý človek zažíva ocenenie, pocit uznania. Každý má možnosť vidieť ako uznávaní sú jeho kolegovia. Uznanie za dobrú prácu pomáha človeku cítiť sa cenným. A to pre ľudí znamená veľa. Rovnako ako by ľudia pre firmy a organizácie znamenať mali.


Meet Margaret: Odborníčka na HR, certifikovaná Gallup expertka a People & Culture managerka v Centrum Paraple

Margaret Starka strávila 14 rokov prácou vo firme Red Bull. Začínala na marketingovom oddelení, z ktorého po 7 rokoch prešla do HR. Posledné roky následne zastávala pozíciu Head of HR CZ/SK. Práve táto skúsenosť ju inšpirovala k založeniu BE-DNA. Meg baví vnášať marketingové princípy do HR prostredia. Pod skratkou HR rozumie Human Relations, medziľudské vzťahy, ktoré sú významnou premennou. Vníma, že odbor HR prechádza zlomovým obdobím a každý majiteľ firmy by mal mať vedľa seba, alebo po ruke človeka, ktorý je v oblasti medziľudských vzťahov lepší, než on sám.

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Zamestnanecké darčeky jednoducho.
Kontakt: support@boxday.app
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2023 Boxday. All rights reserved.