Tajemství štěstí na pracovišti (Data)

Ivona Hrnčiarová
July 21, 2023
5 min

Ocenění je považováno za nejdůležitější faktor spokojenosti zaměstnance v práci. Podle nedávných výzkumů je až o 70 % pravděpodobnější, že zaměstnanci, kteří jsou oceněni nebo pochváleni, budou spokojeni se svou prací a zaměstnavatelem. Na druhé straně, ukazuje se jen 39% pravděpodobnost, že ti, kteří nejsou oceňováni, budou s prací a zaměstnavatelem spokojeni. Tato zjištění ukazují, jak důležité je uznat a ocenit snahu a oddanost zaměstnanců.

Jak však ocenění ovlivňuje angažovanost v práci?

Ukázalo se, že pokud zaměstnanec věří, že bude oceněn za svou práci, jeho pracovní nasazení je až 2,7krát vyšší ve srovnání s tím, když se uznání necítí. Z toho vyplývá, že ocenění a uznaní má přímý vliv na angažovanost a pracovní morálku.

Oceňování zaměstnanců není důležité jen pro jejich nasazení v práci. Také pomáhá vytvářet silnější pouto mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Když se zaměstnanci cítí uznáváni, je pravděpodobnější, že budou loajální a oddaní práci a organizaci, pro kterou pracují.

Jak to zaměstnancům ukázat? Pomocí malého gesta můžeme dosáhnout velkého účinku. Například už jen vyslovením slovíčka "Děkuji". Důležité pro ně může být také veřejné uznání, poskytnutí příležitostí pro profesní rozvoj, dárky nebo finanční odměny. Je důležité, abychom zjistili, co funguje nejlépe pro každého jednotlivce a podle toho přizpůsobili náš výběr.

Zdroj: Harvard Business Review study of 1000+ employees

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Zamestnanecké darčeky jednoducho.
Kontakt: support@boxday.app
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2023 Boxday. All rights reserved.