Tajomstvo šťastia na pracovisku (Data)

Ivona Hrnčiarová
July 21, 2023
5 min

Ocenenie je považované za najdôležitejší faktor spokojnosti zamestnanca v práci. Podľa nedávnych výskumov je až o 70% pravdepodobnejšie, že zamestnanci, ktorí sú ocenení alebo pochválení, budú spokojní so svojou prácou a zamestnávateľom. Na druhej strane, ukazuje sa len 39%-ná pravdepodobnosť, že tí, ktorí nie sú oceňovaní, budú s prácou a zamestnávateľom spokojní. Tieto zistenia ukazujú, aké dôležité je uznať a oceniť snahu a oddanosť zamestnancov.

Ako však ocenenie ovplyvňuje angažovanosť v práci?

Ukázalo sa, že ak zamestnanec verí, že bude ocenený za svoju prácu, jeho pracovné nasadenie je až 2,7-krát vyššie v porovnaní s tým, keď sa uznanie necíti. Z toho vyplýva, že ocenenie a uznánie má priamy vplyv na angažovanosť a pracovnú morálku.

Oceňovanie zamestnancov nie je dôležité len pre ich nasadenie v práci. Taktiež pomáha vytvárať silnejšie puto medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Keď sa zamestnanci cítia uznávaní, je pravdepodobnejšie, že budú lojálni a oddaní práci a organizácii, pre ktorú pracujú.

Ako to zamestnancom ukázať? Pomocou malého gesta môžeme dosiahnuť veľký účinok. Napríklad už len vyslovením slovíčka "Ďakujem". Dôležité pre nich môže byť taktiež verejné uznanie, poskytnutie príležitostí na profesijný rozvoj, darčeky alebo finančné odmeny. Je dôležité, aby sme zistili, čo funguje najlepšie pre každého jednotlivca a podľa toho prispôsobili náš výber.

Zdroj: Harvard Business Review study of 1000+ employees

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Zamestnanecké darčeky jednoducho.
Kontakt: support@boxday.app
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2023 Boxday. All rights reserved.